00926 2200313 4500001002100000005001500021035002000036245012900056250001400185300001200199700001700211700001400228700002000242700003300262700001600295700001800311260004300329082000800372084001400380650005800394008004100452100001700493990001700510990001700527990001700544990001700561990001700578990001700595INLIS00000000079490620180802095124 a0010-081800003813aPolemik Undak Usuk Basa /cAjip Rosidi, Saini KM, Djadja Sargani, Fatimah Djajasudarma Idat A, Beni Setia, dan Popo Iskandar aCetakan 1 a80 hlm.0 aAjip Rosidi,0 aSaini KM,0 aDjadja Sargani,0 aFatimah Djajasudarma Idat A,0 aBeni Setia,0 aPopo Iskandar aBandung :bPT. Mangle Panglipur,c1987 a403 a403 ROS p aEnsiklopedia Bahasa, Kumpulan Indeks di Bidang Bahasa180802 g 0 ind 0 aROSIDI, Ajip a0239-09-1992 a0240-09-1992 a0241-09-1992 a0241-09-1992 a0239-09-1992 a0240-09-1992