na INLIS000000000514557 20180723104519 0010-0718000516 a 000 0 ta 180723 g 0 ind JKPNPNA ind 398 ROS s Sang Kuriang Kesiangan : Sebuah Cerita Rakyat Sunda / dikisahkan kembali oleh Ajip Rosidi Jakarta : Nuansa, 2007 176 hlm. : ilus. ; 21 cm. JKPNPNA 00385nbm**2200012*a*4500 HERSIA44:07-FEB-12* 978-979-1362-66-5 398 Rosidi, Ajip Cetakan 3 Adat Istiadat dan kebiasaan etiket foklor 12834-02-2009 12835-02-2009 12836-02-2009