Sang Kuriang Kesiangan : Sebuah Cerita Rakyat Sunda / Rosidi, Ajip text Jakarta : Nuansa, 2007 ind Adat Istiadat dan kebiasaan etiket foklor URN:ISBN:978-979-1362-66-5