na INLIS000000000794780 20180723023518 0010-0718000514 Ciung Wanara : Sebuah Cerita Pantun Sunda / Dikisahkan Kembali Oleh Ajip Rosidi Rosidi, Ajip Cetakan 2 123 hlm Bandung : Nuansa, 2007 398.095982 398.095982 ROS c Adat istiadat, kebiasaan etiket foklor 180723 g 0 ind 12697-02-2009 12696-02-2009 12696-02-2009 12697-02-2009 12697-02-2009 12696-02-2009 0383-06-2010 12695-02-2009 1269402-2009 12694-02-2009 12697-02-2009 12696-02-2009 0383-06-2010 12695-02-2009