Man ajemen Pemasaran Surety Bonds Amron text Jakarta Bumi Aksara 2015 Cetakan 2 ind x + 160 hlm ; 21 cm Marketing, Manajemen Distribusi 658.81 658.81 AMR m 978-602-217-278-9 181119 20181119112633 INLIS000000000793482 Converted from MARCXML to MODS version 3.5 using MARC21slim2MODS3-5.xsl (Revision 1.106 2014/12/19)