Sis tem Informasi Manajemen Siagian, Sondang P text Jakarta Bumi Aksara 2017 Cet. 13 ind xii, 132 hlm ; 23 cm Sondang P. Siagian Manajemen umum 658.403 8 658.403 8 SIA s 979-526-493-2 190219 20190219083338 INLIS000000000793425 Converted from MARCXML to MODS version 3.5 using MARC21slim2MODS3-5.xsl (Revision 1.106 2014/12/19)